donderdag 12 mei 2011

Onbegonnen Werk

De KunstKijkRoute van mei wordt aankomende zondag bijzonder
experimenteel – zelfs voor vaste Werkplaats-bezoekers. Zoals
gebruikelijk werken Jan Kees Helms, Baukje Rienks en Kirsten König
rond een thema – ditmaal 'Onbegonnen werk'. Zondag 15 mei a.s. betreft
het werk waaraan níet is begonnen. Werk dat er niet is. De Werkplaats
is dan ook volkomen ontoegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur.


Kirsten König: 'Zoiets hebben wíj in elk geval nog nooit eerder
vertoond. Eigenlijk vertonen we niets. Eerder hoorden we wel van
bezoekers dat ze het experimentele karakter waarderen van de kunst
zoals wij die maken. Maar dit gaat toch een stapje verder! Eigenlijk
raden we mensen met klem af te komen. Iemand die écht nieuwsgierig is,
kan beter het weblog van De Werkplaats bezoeken. Daar is de film te
zien die Jan Kees Helms voor dit thema maakte.'


Jan Kees Helms maakte met sounds van G.X. Jupitter-Larsen de film
Impractible Work. Onbegonnen werk, aldus Helms, kenmerkt de huidige
werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze film
is zondag vanaf 01.00 uur te vinden via het blog van De Werkplaats.